KUNSKAPSSEMINARIUM OM FRAMTIDENS ARKITEKTUR, KULTURHUSET 8:e JUNI 2009

Competitive Edge in ArchitecturePROGRAM:
BILL HILLIER, UCL (UK)
BJARKE INGELS, BIG (DK)

- om arkitekters kunskapsutmaningar

- om komplexa arkitektuppdrag

- om space syntax i praktiken

- om framtidens arkitekt


Detta seminarium på Kulturhuset den 8 juni är en historisk möjlighet för Sveriges arkitekter, planerare och byggare att se och höra några av världens främsta praktiker och forskare diskutera framtidens arkitektur och kunskapsbehov. Frågan är vilken arkitekt som kommer att behövas i en mer konkurrensutsatt och kunskapsintensiv framtid. Nya avancerade analyser och metoder får allt större genomslag och vinner allt fler projekt.
- Vilken ny kunskap behöver byggbranschen för att klara framtidens utmaningar om konkurrenskraft?
- Vilka analyser kommer att behövas för att vinna framtidens arkitekturtävlingar?
- Vilka kompetenser kommer att krävas för att skapa global och lokal hållbar utveckling inom byggsektorn?

Detta är frågor som kommer att avhandlas och diskuteras.

Competitive Edge in Architecture kommer att hur arkitekternas ställning kan upprätthållas och stärkas men också diskutera arkitekternas roll när det gäller att utveckla byggbranschens position i en mer komplex och krävande omvärld. Det handlar om städer som verkligen är hållbara, bostäder som svarar mot människors behov och fastigheter som överrensstämmer med hyresgästers höga krav.

Stjärnarkitekterna Bjarke Ingels, Spencer De Grey och Ellen Hellsten kommer att presentera sin syn på framtida arkitektur och dess kunskapsutmaningar tillsammans med spjutspetsforskaren Bill Hillier från Bartlett i London. Space Syntax som är ett viktigt exempel på ett forskningsfält som bidrar till att artikulera och stärka arkitekternas kompetens, kommer att presenteras av praktikerna Tim Stonor från Space Syntax Ltd. i London och Alexander Ståhle från SpaceScape i Stockholm. Dagen avslutas med en paneldebatt om framtidens kunskapsutmaningar för att skapa den mest konkurrenskraftiga arkitekturen. Konkret utgångspunkt för diskussionen kommer den pågående Slussenomvandlingen vara. Därefter följer bar och mingel. 

TID OCH PLATS:
Tid: 8 juni, 13:00-17:30 (registrering 12:00, bar till 22:00)
Plats: kulturhuset, HÖRSALEN
Pris: 900 kr + moms (dryck och tilltugg ingår)
Arrangör: Arkitekturskolan KTH, i samarbete med 7th International Space Syntax Symposium 8-11 Juni, Stockholm

Sponsorer: FORMAS, Sveriges Arkitekter (SA), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), White Arkitekter, Riksbyggen, Akademiska Hus, Stockholm Business Region, Svenska Bostäder (SB), Stockholmshem

KONTAKT:

Seminariet 8:e Juni: Alexander Ståhle: alexander.stahle@spacescape.se
Tekniska frågor, Anmälan: sss7registration@congrex.com
Vetenskapliga konferensen: info@sss7.org


FÖRELÄSARE


Bill Hillier är pionjären inom det växande forskningsfältet “Space syntax” som analysera rumsliga och social strukturer i byggnader och städer. Hillier är professor of Architectural and Urban Morphology vid University of London och leder Space Syntax Laboratory vid University College London.Spencer de Grey är arkitekt utbildad vid Cambridge och verksam vid Foster + Partners. Han har lett flera stora projekt, bland annat Stansted Airport och Trafalgar Square. de Gray ledde arbetet med Slussen och har nu fått fortsatt förtroende för att arbeta vidare med det förslag som de presenterade 2008.


Bjarke Ingels har arbetat hos Rem Koolhaas vid Office of Metropolitan Architecture (1998-2001). 2001, startade han PLOT och 2006 Bjarke Ingels Group. BIG har fått flera av de stora arkitekturpriserna, bland annat World Architecture Award 2008. BIG har också deltagit i tävlingen om Slussen 2008.

Ellen Hellsten
Ellen Hellsten tog examen 1997 vid Norges Tekniska Universitet 1997. Efter at ha praktiserat som arkitekt i Oslo flyttande hon till USA och tog en Master vid Harvard. Hon arbetade därefter med planering i New York City. 2003 grundade hon Ghilardi+Hellsten Arkitekter tillsammans med sin partner Franco Ghilardi


Tim Stonor är arkitekt och stadsplanerare. 1995 startade han the Space Syntax Laboratory vid University College London (UCL) och 1996 startade han konsultföretaget Space Syntax Limited som arbetat med rumsanalyser i samarbete med många av de stora arkitekterna, t.ex. Norman Foster, Richard Rogers och Zaha Hadid. Företaget har idag har 40 anställda.Alexander Ståhle är landskapsarkitekt, forskare och VD för konsultföretaget Spacescape. 2008 publicerades hans avhandling ”Compact sprawl” där han utvecklat stadsanalysmetoder som sociotopkartan och Place syntax. SpaceScape som har arbetat med de största stadsbyggnadsprojekten och arkitektkontoren i Sverige har idag 6 anställda